test

1250

East Coast Travels Expedition

1340

East Coast Travels Expedition

123+

East Coast Travels Expedition

1.เลือกแบบ

ออกแบบหรือทางลูกค้าส่งแบบมาให้หรือเลือกแบบดีไซน์จากทางร้าน

2. ลูกค้าสรูปและอนุมติแบบผลิต

ลูกค้าสรูปแบบงาน ทางร้านขึ้นแบบงานม๊อคอัฟและลูกค้าอนุมติการผลิตตามแบบตัวอย่างที่ทางร้านส่งให้

ชำระเงินมัดจำ

ลูกค้าชำระเงินมัดจำค่าผลิตสินค้า 50%

4. ผลิตงาน

ฟกดาวฟหากสด ฟ่วหดาฟวหกด่ฟวหากสด ่ฟวหกาด

qode-np-item
1

ออกแบบหรือใช้แบบของทางร้านที่มีอยู่

qode-np-item
2

สรุปแบบงานและอนุมัติ

qode-np-item
3

วางมัดจำ

โปโล

คอกลม คอวี

ติดโลโก้หน้าอก

พิมพ์เบอร์ด้านหลัง

บาท640

ประเมินราคา

สวัสดี